Jogi Nyilatkozat

Jogi Nyilatkozat

 

A bioMérieux SA (a továbbiakban: „bioMérieux”) kizárólag az Ön személyes tájékoztatása, képzése és a bioMérieux csoport tevékenységeinek jobb megismertetése céljából üzemelteti ezt a honlapot (a „Honlap”). Nyugodtan böngésszen a Honlapon. A Honlapon bemutatott anyagokat Ön csak személyes felhasználás céljából töltheti le, amennyiben az anyagokban szereplő szerzői jogi és egyéb tulajdonosi figyelmeztetéseket is megtartja. Tilos azonban a bioMérieux írásos engedélye nélkül a Honlap tartalmát nyilvános vagy kereskedelmi célból terjeszteni, módosítani, továbbítani, újrafelhasználni, újraközzétenni vagy felhasználni, ideértve a szövegeket, képeket, audio- és videofelvételeket.

A Honlap igénybevételére és felhasználására a következő feltételek („Általános Feltételek”) és az alkalmazandó jogszabályok is vonatkoznak. A Honlap igénybevételével és böngészésével Ön korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja az Általános Feltételeket.

Általános feltételek

 1. Bár a bioMérieux mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlap pontos és naprakész információkat tartalmazzon, a bioMérieux nem szavatolja és nem állítja ezek pontosságát. A bioMérieux nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Honlapon található tartalmak hibáiért vagy hiányaiért.
   
 2. Ön a saját kockázatára használja fel vagy böngészi a Honlapot. Sem a bioMérieux, sem pedig a Honlap létrehozásában, elkészítésében vagy szolgáltatásában részt vevő más felek nem felelősek az Ön által a Honlap vagy annak bármely tartalmának igénybevételéből keletkező közvetlen, járulékos, következményes, közvetett vagy büntetőjogi károkért. Az előzőek korlátozása nélkül minden, ami a Honlapon található „ADOTT” ÁLLAPOTBAN, MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL KERÜL ÁTADÁSRA, IDEÉRTVE EGYEBEK MELLETT AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT. A bioMérieux nem szavatolja vagy állítja, hogy a Honlap hibáktól, vírusoktól vagy egyéb káros anyagoktól mentes, vagy hogy fennakadás nélkül működik; a bioMérieux semmilyen kötelezettséget nem vállal, és nem vonható felelősségre a Honlap igénybevétele, felhasználása vagy böngészése vagy a Honlapról letöltött bármely anyag, adat, szöveg, kép, video- vagy audiofelvétel miatt az Ön számítógépes berendezéseiben vagy egyéb tulajdonában keletkező károkért.
   
 3. Az Adatvédelmi Nyilatkozatunk hatálya alá tartozó személyes adatok kivételével nem bizalmasak és nem védettek – és ennek megfelelően kezelendők – az Ön által elektronikus levélben vagy egyéb módon a Honlapra továbbított közlemények vagy anyagok, ideértve bármely adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot, ötletet, elképzelést, know-how-t, eljárást vagy egyéb információt, ezért ezeket a bioMérieux vagy az ő társvállalatai bármilyen célból szabadon felhasználhatják, sokszorosíthatják, nyilvánosságra hozhatják, közzétehetik, közvetíthetik és egyéb módon rendelkezhetnek velük, ideértve egyebek mellett az ilyen információk felhasználásával fejlesztett, gyártott és forgalmazott termékeket.
   
 4. A Honlapon feltüntetett védjegyek, logók és szolgáltatási jelzések (együttesen a „Védjegyek”) a bioMérieux és mások lajstromozott és szokásjogilag védett Védjegyei. A Honlapon szereplő tartalmakat nem lehet úgy értelmezni, mintha hallgatólagosan, ráutaló magatartással vagy egyéb módon a Védjegy tulajdonosának engedélye nélkül engedélyt vagy jogot biztosítanának a Honlapon feltüntetett bármely Védjegy felhasználására. Szigorúan tilos a Honlapon feltüntetett Védjegyeket vagy a Honlap egyéb tartalmát az Általános Feltételekkel visszaélve felhasználni. A bioMérieux tájékoztatja továbbá Önt, hogy a jog maximális keretei között érvényesíteni fogja szellemi tulajdonjogait, ideértve a büntetőeljárás igénybevételét is.
   
 5. A Honlap és annak tartalma, ideértve egyebek mellett a rajta található rajzokat, cikkeket, ábrákat, képeket, grafikákat, videoanyagokat, hanganyagokat és egyéb anyagokat („Anyagok”) a szellemi tulajdonra és adatvédelemre vonatkozó francia és nemzetközi törvények és egyezmények szerint szerzői jogi, alkotói jogi, szomszédos jogi és/vagy egyéb tulajdonjogi védelem alatt állnak. Ezek az Anyagok a bioMérieux vagy olyan harmadik személyek tulajdonát képezik, akik a bioMérieux számára jogot és engedélyt adtak arra, hogy itt felhasználja őket.
   
 6. Bármely Anyag sokszorosítását és felhasználását ezennel az Ön saját személyes tájékoztatására és a bioMérieux csoport és az ő termékeinek megismerésére engedélyezzük mindennemű kereskedelmi célú felhasználás kizárásával, amennyiben a felhasználás vagy sokszorosítás során megtartja a szerzői jogi és egyéb tulajdonosi figyelmeztetéseket. A bioMérieux előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos az Anyagokat és bármely részüket személyes és magán célon kívül sokszorosítani és felhasználni.
   
 7. Szigorúan tilos a bioMérieux előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Anyagokat, valamint a Honlap megjelenését és felépítését bármilyen formában és bármilyen módon teljes egészében vagy részeiben terjeszteni, sokszorosítani, bemutatni, átalakítani, módosítani, közzétenni, továbbítani, lefordítani, értékesíteni és egyéb módon elidegeníteni.
   
 8. A Honlap más internetes honlapokra mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amelyeket csak az Ön kényelme érdekében biztosítunk. A bioMérieux-nek nincs befolyása ezekre a honlapokra, és nem is ellenőrizte a Honlaphoz kapcsolt hivatkozásokat, ezért nem felelős a Honlaphoz kapcsolt honlapok tartalmáért. Ön a saját kockázatára tekinti meg vagy használja fel ezeket a honlapokat és/vagy a rajtuk található tartalmakat.
   
 9. Bár a bioMérieux rendszeresen figyelemmel kísérheti vagy felülvizsgálhatja a Honlapon a beszélgetéseket, bejegyzéseket, adatátviteleket, hirdetőtáblákat és más dolgokat is, a bioMérieux nem köteles ezt megtenni, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az ilyen helyek tartalmáért, illetve a Honlap e helyeinek információiban található hibákért, rágalmazásokért, becsületsértésekért, befeketítésekért, hiányosságokért, valótlanságokért, trágárságokért, pornográf tartalmakért, közönségességekért, veszélyekért vagy pontatlanságokért. Tilos közzétenni vagy feltölteni törvénytelen, fenyegető, dehonesztáló, rágalmazó, trágár, botrányos, lázító, pornográf vagy közönséges anyagokat vagy olyan anyagokat, amelyek kimerítik a bűncselekménynek minősülő magatartás fogalmát, vagy arra ösztönöznek, polgári jogi felelősséget vetnek fel, vagy egyébként törvényt sértenek.
   
 10. A Honlapról származó szoftverekre Franciaország, az Egyesült Államok vagy más országok mindenkor módosított exporttörvényei, szabályai és rendelkezései is vonatkozhatnak. Ennek megfelelően tájékozódjon a helyi törvényekről és rendelkezésekről, mielőtt a Honlapról bármilyen szoftvert letölt vagy exportál.
   
 11. Ezen a Honlapon rendszeresen találhatók különböző orvosi vagy egészségügyi problémákra vonatkozó információk, ezek azonban csak tájékoztatási célokat szolgálnak, ezért nem helyettesíthetik a háziorvostól vagy egyéb szakorvostól kapott tanácsokat. Ön nem használhatja fel az itt található információkat mások egészségi vagy erőnléti állapotának vagy betegségének meghatározására. Mindig kérje saját háziorvosának vagy kezelőorvosának tanácsát.
   
 12. A bioMérieux termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan a Honlapon található információk jogilag nem kötelező érvényűek. A bioMérieux fenntartja a jogot, hogy a Honlapot és a rajta található információkat frissítse és módosítsa, ideértve az Általános Feltételeket. Az ilyen módosítások kötelezőek Önre nézve, ezért rendszeresen látogassa meg ezt az oldalt, és tekintse át az Önre kötelező érvényű aktuális Általános Feltételeket.

Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelmét szabályozó jogszabályok szerint ezúton tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy internetes honlapunkkal („a Honlap”) létesített kapcsolatuk során automatikusan vagy önkéntes alapon az alábbiak szerint gyűjtjük, megőrizzük és felhasználjuk a személyes adataikat. A Felhasználók tájékoztassák arról a Webmestert, ha nem szeretnék, hogy a következő feltételek mellett gyűjtsük, megőrizzük vagy felhasználjuk a személyes adataikat.

A Honlappal létesített egy-egy kapcsolat alkalmával gyűjtött személyes adatok forrása lehet:

 • a Felhasználók egy-egy kapcsolat alkalmával regisztrált IP-címe;
 • automatikus (bejelentkezés) vagy a Felhasználók alapvető kapcsolattartási és azonosító adatainak önkéntes alapú regisztrálása (úgymint név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, vállalati cím vagy bármely egyéb információ, amelynek megadását a felhasználó vállalja) csevegőszobákban, tanulmányokban, online felmérésekben való részvétel, a bioMérieux-re vonatkozó további információkérések alkalmával, ideértve a marketing- és reklámanyagokat, a hírlevelekre történő feliratkozásokat vagy a jelentkezési lapokat és hasonló dolgokat.

A begyűjtés időpontjában eltérő megjelölés hiányában az összegyűjtött személyes adatokat csak a bioMérieux és az ő társvállalatai használják fel, amelyeket semmilyen célból nem hozzuk harmadik személyek tudomására, vagy nem osztjuk meg.

 • az egyes kapcsolatok alkalmával összegyűjtött személyes adatokat a Honlapon böngésző Felhasználók nyomon követésére használjuk fel azért, hogy a bioMérieux statisztikákat készítsen a leggyakrabban felkeresett oldalakról, általában pedig nyomon kövesse és javítsa a honlap működését;
 • a csevegőszobákban, online felmérésekben, további információkérésekben, jelentkezési lapokon, hírlevélre történő feliratkozásokon és hasonló dolgokon keresztül összegyűjtött személyes adatokat csak olyan célok megvalósítása érdekében használjuk fel, amelyekre ezeket az információkat megadták, mi pedig összegyűjtöttük őket. A hírlevélre történő feliratkozását bármikor visszavonhatja, ha egy e-mailt küld a Webmesternek.

A Felhasználók bármikor kérhetik személyes adataik megtekintését, módosítását és törlését, ha egy elektronikus levelet küldenek a Webmesternek, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a kérést a lehető leggyorsabban teljesítse.

Védjegyek

A bioMérieux SA-hoz vagy valamely leányvállalatához vagy más vállalathoz tartozó, általuk használt, folyamatban lévő és/vagy lajstromozott védjegyek a következők: BIOMERIEUX, the blue logo, 3P, 3P logo vert, 3P logo Silver, AdiaFood, AIR IDEAL (logo wave), AnagnosTec, API, api (logo), APIWEB, ARGENE, ASAP, ATB, BACARA, BACT/ALERT, BacT/LINK, BacT/VIEW, BactiFlow, BIOBALL, bio-discs, BIOFIRE, BIOFIRE logo noir et blanc, BIOFIRE logo couleur, Biofire logo Double Hélice noir et blanc, Biofire logo Double Hélice couleur, BIOLIAISON, BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS, BIONEXIA, BioNumerics, BLUE LINE, CASA, CHEMFLOW, ChemSwab (logo), CHEMUNEX, CHL, chromID logo, CINAkit, CLINITROL, ColorSeed, COMBIBAG, COUNT-SLIDE, COUNT-TACT, CPS, D-Count, DA VINCI, DATAPROBE, DETECT TO @ACT, DILUBAG, DILUMAT, DILUMIX, DILUTUBE, DIVERSILAB, DUOTEK, Easy Mix, easyMAG, EasySeed, EASYSTAIN, EASYSTREAM, EMAG, ENDOGRADE, ENDOLISA, Endo-RS, ENDOTRAP, EndoZyme, Enzyline, EpiSeq, ESIA, ESTREAM, Etest (Device), EviSight, Expression (Stylisée), FAN, FILMARRAY, FIRST LINE BIOLOGY, FLUOLINE, FLUORASSURE, FMLA, FoodExpert-ID, FROM DIAGNOSIS THE SEEDS OF BETTER HEALTH, GENE-UP, HEMOLINE, HEPANOSTIKA, hyBeads, hyglos, HyGluTex, I (Stylisé), IBILOOP, IBISA, LABFREE, LABGUARD, LABIDEAL, LUMINOMAT, LUMINOSWAB, LYFOCULTS, LYOTROL, MASTERCLAVE, MB/BacT, MIC-E, miniMAG, MONOSLIDE TEST, MONOTEK, MONOTROL, MWS r-gene, MYLA, NUCLIPREP, NUCLISENS, NUCLISENS EASYQ, NUCLISENTRAL, OBSERVA and Design, Bulles de couleur de BIOMERIEUX PERFORMANCE SOLUTIONS, PLAYCASE, PolyViteX, PORTAGERM, PREVI, PROTILINE, PYXELIS, QUANTISWAB, R-GENE, RAMSCAN, RapiD 20E, RAPIDEC, REBECCA, RTU, SALMA, SALSA, SAMPL'AIR, SARAMIS, SCAN RDI, SCANRDI, SLIDEX, SM, SMASHER, SMS, SPR, STERICLEAR, SYSTEM U3, TANGO, TEMPO, Testremsa Dubble (Device), Testremsa (Device), THXID, TOMKEY, Toxo FA, TOXOSPOTIF, TREPANOSTIKA, UNIDATRIX, UNITROL, URILINE, VIDAS, VIDIA, VIGIGUARD, VIKIA, VILINK, VIRONOSTIKA, VIRTUO, VITEK, VITEK Card, WRAPSURE, XACT, Zymo-trol.           
Minden más név vagy védjegy az adott tulajdonos birtokában van.

 

Támogatók és közreműködők

A Honlapon feltüntetett beszállítók és partnerek:

Fejlesztés:
- SMILE (http://www.smile.fr/)

Üzemeltetés:
- COLT Télécommunications France (http://www.colt.net)

Támogatás, fényképek és illusztrációk:
- Noël Bouchut
- Nicolas Giraud
- Georges Fessy
- SMILE
- 3 DVISION NYVALIS
- Nicolas Robin
- Véronique Vedrenne
- ComEuroConcept
- Christian Ganet
- Thera Conseil

Credits, Documents to Download:

Annual Reports:
- Thera Conseil

 

Pioneering diagnostics